Kompletní rozpis služeb

Provádíme Antigenní testování a PCR na COVID 19

Rozšířili jsme služby

Měření saturace – prokrvení tkání kyslíkem a to i kojenců.
Měření glykemie glukometrem.
Kultivace močových infekcích přímo v naší ordinaci.

Poradna pro kojence

První lékařskou kontrolu novorozence provádím v ordinaci do 48 hodin po návratu z porodnice. Ostatní prohlídky již probíhají v ordinaci a Náplní prohlídky je vždy kontrola váhy dítěte, změření jeho délky a obvodu hlavičky, kontrola a změna výživy se zaměřením na věk dítěte. Posuzuji jeho vývoj od poslední porady, odpovídám na dotazy rodičů a upozorňuji je na nejčastější onemocnění daného věku dítěte. V případě potřeby předepíši léky a pokud je to nutné, doporučím další vyšetření u specialisty. Očkování probíhá podle očkovacího kalendáře. I když jsou dnešní očkovací látky chránící tělo před infekcí vysoce bezpečné, přesto čas od času se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší reakce, které se projevují bolestivostí v místě vpichu, otokem nebo zarudnutím, v některých případech se může objevit i zvýšená teplota. Rodiče jsou předem na možné reakce upozorněni. Nejlépe je přikládat studené obklady a během jednoho až dvou dnů bolestivost odezní. Výsledky každé prohlídky se zaznamenávají do zdravotní dokumentace dítěte a do očkovacího průkazu dítěte.

Nastřelování náušnic

nastřelujeme naušnice jak kojencům tak i větším dětem. A to jak registrovanými i neregistrovaným pacientům. 

Preventivní prohlídky

Cílem prevence dětí je včas odhalit nemoc, která by mohla dítě v budoucnu postihnout a tím mu zkomplikovat jeho další život.

Preventivní prohlídky jsou naplánovány na každý lichý rok věku dítěte, přičemž v prvním roce života jsou preventivní prohlídky častější. Rodičům doporučuji rovněž první prohlídku u stomatologa, kterou by s dítětem měli absolvovat po prvním prořezání zoubků. A nadále pak pravidelně dvakrát do roka. Děvčatům od věku 15 let doporučuji návštěvu u gynekologa. Během plánovaných prohlídek se vždy provádí měření výšky, vážení, kontrola očkování, ohodnocení jemné a hrubé motoriky dítěte. Je nutné prohlédnout stav pokožky, orientační kontrolu sluchu a zraku. U starších dětí se provádí vyšetření moči, změření krevního tlaku, pulzu. Preventivní prohlídky jsou zaměřeny také na doporučení kvalitní výživy pro dítě, aby se zabránilo případné podvýživě nebo obezitě. Rodiče jsou upozorňováni na možné úrazy, se kterými děti mohou přijít v určitém věku do styku.

V předškolním věku je hodnocen motorický vývoj, který by měl korespondovat se školní zralostí dítěte, preventivní prohlídka u předškoláků je rovněž zaměřena na kontrolu znalosti a pojmenování barev. Provádí se i kontrola rodinné anamnézy na možnost výskytu cholesterolu nebe kardiovaskulárního onemocnění. 

Při preventivních prohlídkách v 15 a 17 letech je dítě kompletně doočkováno zbývajícími vakcínami a opět se provádí všechna vyšetření a posouzení zdravotního stavu, tak jak tomu bylo v předcházejících prohlídkách. V tomto věku jsou dívky a hoši informováni o sexuálním životě, včetně poučení o rizicích nechráněného pohlavního styku. Kontrola je zaměřena i na pohovor týkající se volby studia a přípravu na budoucí povolání. V případě trvalých zdravotních komplikací jsou rodiče i děti upozorněny na různá omezení týkající se pracovních schopností.

Pravidelná preventivní lékařská péče končí mezi 18 a 19 věkem, kdy je provedena výstupní lékařská prohlídka a pacienti jsou předávány do péče praktického lékaře pro dospělé. I tam by se měli zúčastňovat preventivních prohlídek ve dvouletých intervalech.

Výsledky každé prohlídky se zaznamenávají do zdravotní dokumentace dítěte.

Očkování

Očkování je nedílnou součástí prevence péče o zdraví každého jedince. Cílem očkování je zabránit vzniku a šíření nebezpečných infekčních onemocnění a vzniku epidemie. Povinné očkování je zdarma a je prováděno podle stanoveného očkovacího kalendáře. Vedle povinného očkování nabízím i nepovinné očkování, které závisí na zvážení a rozhodnutí samotných rodičů. Vakcíny si musí rodiče platit samy. Je však možné se informovat u zdravotních pojišťoven, které v rámci různých balíčků nabízejí částečné nebo úplné proplacení nadstandardních vakcín určených pro děti.

Očkování dětí je zvláště důležité, jelikož ještě nemají vyvinutou potřebnou imunitu a jsou tak více náchylnější k onemocnění. Proto se vakcinace provádí již od dvou měsíců věku dítěte. Protože se jejich imunitní systém vyvíjí postupně, jsou mnohem citlivější na různé druhy bacilů, které nejsou nebezpečné pro organismus dospělého člověka.

Nikdo z rodičů by neměl podceňovat zdraví svého dítěte a naopak měl by ho účinně chránit proti závažným onemocněním. I když se může některým rodičům zdát, že některé choroby jsou už dnes neobvyklé a že očkování není potřebné, není to pravda, protože jen jediné vypuknutí nebezpečné nemoci mezi nenaočkovanými dětmi může způsobit její opětovné rozšíření. Proto je očkování tak důležité.

Očkování je tedy nejbezpečnější a nejefektivnější cestou, jak získat odolnost proti nemocem.
K preventivní ochraně před některými typy pneumokoků slouží očkování především u dětí, které prodělaly více zánětů středního ucha za sebou nebo meningititiu. Toto očkování je dále je prováděno u malých dětí s úhradou pojišťoven.
Mezi nepovinné očkování, ale s úhradou od pojišťovny patří i očkování proti pneumokokům a meningokokům.

Pneumokok je bakterie, která se vyskytuje všude kolem nás a působí především na sliznici horních cest dýchacích. Tyto bakterie mohou způsobit běžné nemoci jako je zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha, zápal plic, zánět mozkových blan i infekční otravy krve. Nákaza pneumokokem probíhá poměrně snadno a to kapénkovým přenosem. Stejně jako ostatní bakteriální onemocnění se tato infekce léčí podáváním antibiotik. Od 2 měsíců věku lze také dítě očkovat proti meningokoku typ B, který způsobuje zákeřné onemocnění – zánět mozkových blan, celkový zánět v těle. Toto onemocnění často končí smrtí dítěte, nebo trvalými následky. Očkování je opět dobrovolné, nyní pokud je zahájeno do 6ti měsíců věku je plně hrazeno pojišťovnou.

Sportovní prohlídky pro výkonnostní sport

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. 
Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.
Naše ordinace provádí prohlídky sportovců, které naplňují povinnost zdravotních prohlídek výkonnostních sportovců ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Diagnostika a léčebná péče

Vyšetření CRP
Nejčastějším důvodem proč rodiče přichází se svými dětmi do ordinace, jsou akutní horečná onemocnění spojená s rýmou, kašlem, bolestí v krku apod. Důležité je posouzení, zda onemocnění je virového nebo bakteriálního původu. Proto provedu vyšetření C-reaktivního proteinu (vyšetření CRP). Jde o bílkovinu, která se tvoří v játrech a její přítomnost v krvi je výsledkem reakce organismu na zánět. CRP se měří odběrem kapky krve z prstíku. Výsledek vyšetření mám k dispozici během pár minut. Toto vyšetření je obrovským pomocníkem, šetří zdraví a imunitu dítěte.

Streptest
Streptest je jednoduchý a rychlý test sloužící k detekci streptokoků skupiny a (streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku. Tyto bakterie jsou jedním ze základních původců bakteriální faryngitidy. Streptest je jednoduchý a rychlý diagnostický test, který spolehlivě detekuje streptokoky skupiny a z výtěru z krku. Tento test poskytuje rychlé a přesné výsledky ještě v průběhu návštěvy pacienta u lékaře, na základě kterých lze identifikovat pacienty, kteří budou vyžadovat léčbu antibiotiky

Kontakty

Přijďte do naší ordinace nebo vytočte naše telefonní číslo a objednejte své dítě na preventivní prohlídku nebo se jen zeptejte na detailní informace – těšíme se na Vás!

MUDR. ROMANA POSPÍŠILOVÁ

Pediatrie-RP s.r.o.

Telefon/Mobil

+420 416 838 826

Adresa

Rvačov 127, 413 01 Roudnice nad Labem